Система Orphus
 
 
 

RSS підписка

Клікніть по іконці, щоб отримувати актуальні новини по RSS каналу

Або введіть email, щоб отримувати посилання на актуальні новини в свій ящик

 
 

Наші кнопки:


Вишгородський РМК

Отримати код кнопки (88x33)


Вишгородський РМК

Отримати код кнопки (160x60)

 

Всеукраїнський конкурс з англійської мови "ГРІНВІЧ"

Центр творчих ініціатив "Клєвєр" та Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов
проводять
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ "ГРИНВІЧ"
(наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.07.2011 № 777)

Організатори Конкурсу – Центр творчих ініціатив "Клєвєр", Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов.

Мета Конкурсу – пошук та підтримка талановитих школярів, розвиток інтересу до англійської мови та культури англомовних країн, активізація позакласної та позашкільної роботи з англійської мови, надання учням можливості змагатися в масштабі, що виходить за рамки регіону, не виїжджаючи з нього, формування навичок пізнавальної та творчої діяльності.

Правила організації та проведення

1. Загальні положення 

1.1. “Гринвіч” – Всеукраїнський конкурс з англійської мови (надалі – Конкурс).

1.2. Авторські права на всі завдання Конкурсу належать спільно Центру творчих ініціатив "Клєвєр" (надалі ЦТІ "Клєвєр") та Горлівському державному педагогічному інституту іноземних мов (надалі ГДПІІМ).

 2. Цілі та завдання Конкурсу

 2.1. Цілями та завданнями Конкурсу є:

 • розвиток інтересу до англійської мови та культури англомовних країн;
 • підвищення кваліфікації вчителів англійської мови;
 • удосконалення роботи з обдарованою молоддю;
 • активізація позакласної та позашкільної роботи з англійської мови;
 • надання учням можливості змагатися в масштабі, що виходить за рамки регіону, не виїжджаючи з нього;
 • формування в учнів навичок пізнавальної та творчої діяльності;
 • допомога учням старших класів в опрацюванні методик роботи із тестовими формами контролю.

 

3. Організація Конкурсу 

3.1. Організатором Конкурсу є ЦТІ "Клєвєр" за участю ГДПІІМ.

3.2. Безпосереднє керівництво проведенням Конкурсу здійснює оргкомітет, який формується ЦТІ "Клєвєр".

3.3. Адреса оргкомітету: вул. Совєтська, 47/210, м. Луганськ, 91055; тел./факс: (0642) 502 111, e-mail: greenwich@uclever.com, web-site: www.uclever.com.

3.4. До функцій оргкомітету належать:

 • вирішення питань щодо порядку проведення Конкурсу;
 • розробка документації Конкурсу;
 • взаємодія з регіональними представниками;
 • підготовка, друк і розсилка матеріалів Конкурсу (бланки відповідей, бланки завдань, інструкції з проведення Конкурсу і заповнення бланків відповідей, сертифікати учасників, відомості з офіційними результатами);
 • забезпечення комп'ютерної обробки бланків відповідей;
 • підведення підсумків і нагородження переможців Конкурсу;
 • підготовка інформації про підсумки Конкурсу для засобів масової інформації;
 • вирішення спірних питань, що виникають у зв'язку з проведенням Конкурсу.

3.5. Наукове керівництво Конкурсом здійснює Методична комісія, яка створюється на базі ГДПІІМ. Голова Методичної комісії затверджується оргкомітетом. Методична комісія за замовленням Організатора Конкурсу ЦТІ "Клєвєр" проводить розробку і відбір завдань, складає варіанти Конкурсу, готує написання рішень відповідей та врегульовує всі питання, пов’язані із змістом завдань та відповідями на них.

3.6. Організацією і проведенням Конкурсу в регіонах займаються регіональні представники. Регіональними представниками можуть бути юридичні особи й фізичні особи-підприємці, що діють на підставі договорів з ЦТІ "Клєвєр". Для безпосереднього керівництва організацією і проведенням Конкурсу в регіонах регіональні представники можуть призначати координаторів.

 

4. Участь у Конкурсі

 

4.1. Учасниками Конкурсу можуть бути усі бажаючи учні 2-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України усіх форм власності.

4.2. Конкурс проводиться для всіх бажаючих, без попереднього відбору. Відмова в участі в Конкурсі не допускається. Участь у Конкурсі є добровільною, залучення учнів проти їх бажання забороняється.

4.3. Конкурс у загальноосвітніх навчальних закладах проводять координатори Конкурсу або вчителі цього навчального закладу.

4.4. Для участі у Конкурсі учень має зареєструватися у координатора Конкурсу у своєму навчальному закладі.

4.5. Координатор заповнює заявку на участь у Конкурсі від навчального закладу та надсилає її на адресу оргкомітету разом з копією квитанції про перерахування організаційного внеску не пізніше 5 листопада щороку.

 

5. Порядок проведення Конкурсу

5.1. Конкурс проходить безпосередньо в навчальних закладах в один і той же день для всіх учасників в усіх регіонах України за однаковими завданнями для кожної вікової категорії в межах одного туру.

5.2. Термін проведення Конкурсу визначається оргкомітетом щорічно не пізніше, ніж за три місяці до дня проведення Конкурсу. Про це повідомляють зацікавлених осіб та організації шляхом розсилки інформації та публікації в Інтернеті. Конкурс, як правило, буде проходити у грудні місяці щорічно.

5.3. Місцеві осередки отримують матеріали для проведення Конкурсу за декілька днів до його початку.

5.4. Конверти із завданнями відкриваються у день проведення Конкурсу, безпосередньо перед його початком у присутності учасників. Кожен конверт містить завдання, бланки відповідей, інструкцію з проведення Конкурсу.

5.5. Перед початком Конкурсу вчитель проводить детальний інструктаж учасників щодо правил проведення Конкурсу та заповнення бланку відповідей.

5.6. Під час виконання завдань учасникам Конкурсу забороняється спілкуватися, виконувати завдання за чиєюсь допомогою, користуватися будь-якими зовнішніми джерелами інформації (Інтернет, мобільний телефон тощо).

5.7. Батьки учасників, уповноважені на те батьківськими зборами або комітетами, мають право контролювати проведення Конкурсу в навчальному закладі на всіх його етапах, включаючи право бути присутніми при відкритті конвертів із завданнями і виконанні завдань учасниками Конкурсу.

5.8. На виконання конкурсних завдань відводиться 1 година (60 хвилин), яка починається з моменту видачі листів із завданнями. Після закінчення часу бланки відповідей необхідно відразу зібрати. Конкурсні завдання залишаються учасникам. Бланки з відповідями учасника здаються відповідальними за проведення Конкурсу в школі і надсилаються регіональним представникам, які після попередньої обробки передають в оргкомітет для перевірки й обробки результатів.

5.9. Завдання Конкурсу не можна оприлюднювати та обговорювати в Інтернеті до 8.00 київського часу дня, наступного за днем проведення Конкурсу.

5.10. Завдання та правильні відповіді оприлюднюються на сайті Конкурсу через 4 тижні після його проведення.

5.11. Апеляція щодо результатів Конкурсу приймаються оргкомітетом до 1 червня щороку.

5.12. Бланки відповідей учасників зберігаються до 1 липня щороку, після чого утилізуються.

 

6. Зміст та структура завдань

6.1. Конкурс проводиться за десятьма варіантами відповідно для учнів 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 й 11 класів.

6.2. Кожний варіант містить 20 завдань, на кожне завдання пропонується чотири варіанти відповіді.

 

7. Критерії оцінювання результатів

7.1. На кожне конкурсне завдання пропонується чотири варіанти відповідей, з яких тільки один варіант є правильним.

7.2. Неправильними вважаються відповіді, якщо учасник:

 • обирає неправильний варіант відповіді;
 • обирає 2 та більше варіантів відповіді;
 • не обирає жодного з варіантів відповіді.

7.3. Завдання розподілені за рівнями складності:

 • 5 завдань першого рівня складності – кожне завдання цієї групи оцінюється 3 балами;
 • 10 завдань другого рівня складності – кожне завдання цієї групи оцінюється 4 балами;
 • 5 завдань третього рівня складності – кожне завдання цієї групи оцінюється 5 балами;

7.4. Максимальна можлива кількість балів – 80.

 

8. Відзначення учасників Конкурсу

8.1. Відзначення учасників Конкурсу здійснюється за рахунок організаційних внесків учасників та залучених спонсорських коштів.

8.2. Кожен учасник одержує сертифікат учасника, а переможці – дипломи та призи.

 

9. Підбиття результатів Конкурсу

9.1. Після перевірки бланків відповідей та статистичної обробки даних кожна школа, яка взяла участь в Конкурсі, отримує відомість з вказівкою отриманих балів і місця кожного учня в загальному заліку по Україні та навчальному закладу.

9.2. Результати Конкурсу разом з сертифікатами та призами надсилаються до місцевих осередків не пізніше 15 квітня щороку.

9.3. Аналітичний звіт про результати проведення Конкурсу надсилається до управлінь освіти і науки обласних (міських) державних адміністрацій.

 

10. Фінансування

10.1. Конкурс фінансується за рахунок добровільних внесків учасників та залучених спонсорських коштів. Розмір внеску визначає оргкомітет, який повністю використовується для покриття витрат на організацію, проведення Конкурсу та нагородження учасників.

10.2. Право пільгової участі в Конкурсі надається дітям-сиротам, учням шкіл-інтернатів (окрім ліцеїв, гімназій та шкіл для обдарованих дітей), а також учням шкіл при лікарнях й санаторіях. Право пільгової участі підтверджується довідкою у вільній формі, завіреною печаткою та підписом директора навчального закладу.

10.3. Збір в рамках Конкурсу додаткових коштів понад встановленого оргкомітетом добровільного внеску забороняється.

10.4. Кошторис Конкурсу затверджується оргкомітетом. 

  ЗАВАНТАЖИТИ

Автор: Галина Філоненко

Якщо Вам сподобалась публікація - поділіться посиланням з колегами по соціальній мережі

Система Orphus