Система Orphus
 
 
 

RSS підписка

Клікніть по іконці, щоб отримувати актуальні новини по RSS каналу

Або введіть email, щоб отримувати посилання на актуальні новини в свій ящик

 
 

Наші кнопки:


Вишгородський РМК

Отримати код кнопки (88x33)


Вишгородський РМК

Отримати код кнопки (160x60)

 
Головна » Професійні конкурси » Обласні конкурси

Обласний конкурс «Кращий керівник закладу освіти Київської області»

ПРОЕКТ

ПОЛОЖЕННЯ
про обласний конкурс «Кращий керівник закладу освіти Київської області»

1. Загальні положення

1.1. Обласний конкурс «Кращий керівник закладу освіти» (далі – Конкурс) проводиться відповідно до Законів України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», «Положення про гімназію, ліцей, колегіум усіх форм власності», «Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування», Програми розвитку системи освіти Київської області на 2011-2014 роки.

1.2. Конкурс започатковується з 2011 року та проводиться у визначеному порядку в кожній з окремих номінацій.

1.3. Організаторами Конкурсу є головне управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації спільно з Київським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів.

2. Мета Конкурсу

2.1. Головною метою Конкурсу є виявлення й підтримка творчої ініціативи та управлінської майстерності керівників закладів освіти області, підвищення ефективності діяльності керівників у виконанні основних завдань, покладених на заклади освіти.

3. Завдання Конкурсу

3.1. Вивчення стану функціонування навчального закладу, рівня управлінської діяльності керівника.

3.2. Виявлення інноваційних моделей управління закладом освіти.

3.3. Вивчення, аналіз, популяризація та впровадження перспективного педагогічного досвіду управлінської діяльності.

3.4. Публічне визнання особистого внеску керівника закладу в розвиток системи освіти області.

3.5. Підтримка талановитих управлінців, сприяння їх самореалізації та стимулювання творчого потенціалу.

3.6. Оновлення інформаційно-аналітичного банку даних авторських доробок, зорієнтованих на підвищення професійної компетентності директорів закладів освіти з питань управління закладом освіти.

4. Керівництво Конкурсом

4.1. Керівництво Конкурсом здійснюють районні, міські та обласний оргкомітети, на які покладається відповідальність за його організацію та підведення підсумків.

4.2. Переможців і лауреатів Конкурсу визначає журі.

4.3. Склад районних, міських журі Конкурсу затверджується наказом відділів освіти районних державних адміністрацій, міських рад, управлінь освіти, управлінь освіти і науки міських рад; обласного журі – наказом головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

4.4. До складу обласного оргкомітету й журі Конкурсу входять працівники головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, науково-педагогічні та методичні працівники Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, завідуючі та методисти районних, міських методичних кабінетів, центрів, директори закладів освіти області, педагогічні працівники.

5. Умови та порядок проведення Конкурсу

5.1. У районному, міському турі Конкурсу «Кращий керівник закладу освіти Київської області» на добровільних засадах беруть участь керівники дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів та закладів освіти обласної комунальної власності у номінаціях:

  • директор загальноосвітнього навчального закладу;
  • директор ліцею гімназії, колегіуму, спеціалізованої школи;
  • директор позашкільного навчального закладу;
  • директор інтернатного закладу освіти;
  • завідувач дошкільного навчального закладу.

5.2. Конкурс проводиться з окремої  номінації один раз на 5 років.

5.3. Конкурс проводиться у два тури:
          І тур – районний, міський;
          ІІ тур – обласний.

5.4. Кожен тур Конкурсу проводиться в два етапи:

Перший етап І (районного, міського) туру – підготовка та подання  учасником заявки з відповідними матеріалами для участі в конкурсі до районного, міського оргкомітету – жовтень-грудень поточного року.

Другий  етап І (районного, міського) туру – розгляд  надісланих матеріалів членами  журі  районних,  міських  конкурсів, визначення  його  переможців  та лауреатів – січень-лютий поточного року.

Подання відповідних матеріалів претендента на участь у ІІ (обласному) турі Конкурсу до обласного оргкомітету – до 20 лютого поточного року.

Перший етап II (обласного) туру (заочний) – вивчення та оцінювання надісланих матеріалів членами журі Конкурсу та визначення  п'ятьох кращих у номінації – березень поточного року.

Другий етап II (обласного) туру (очний) – вивчення й експертне оцінювання членами журі Конкурсу діяльності п’ятьох керівників закладів освіти та визначення серед них переможця і лауреатів у номінації – квітень–травень поточного року.

6. Матеріали, що надсилаються на обласний тур Конкурсу

6.1. Особиста заява керівника на участь у Конкурсі.

6.2. Фотографії (одне кольорове фото довільного розміру, одне чорно-біле розміром 4x6).

6.3. Лист-представлення відділу освіти районної державної адміністрації, міської ради, управління освіти, управління освіти і науки міської ради за такою формою:
- об'єктивні дані про учасника Конкурсу (прізвище, ім'я, по батькові);
- дата народження;
- освіта – коли і який навчальний заклад закінчив, спеціальність за освітою;
- повна назва і поштова адреса навчального закладу, де працює;
- стаж роботи на цій посаді;
- повна поштова адреса місця проживання;
- контактні телефони;
- е-mаіl (до 1 сторінки).

6.4. Висновок про управлінську діяльність претендента та її результативність, відомості про систему роботи керівника в навчальному закладі (до 2 сторінок).

6.5. Описово-табличний самоаналіз власного досвіду управлінської діяльності (за три останні роки), що розкриває оригінальність педагогічних ідей в системі навчального закладу; інноваційну діяльність закладу, впровадження нових форм і методів роботи; наявність соціально важливих творчих справ, цільових програм з різних напрямів управлінської діяльності та навчально-виховної роботи; зміст та сутність державно-громадського управління: встановлення зв'язків з громадськими організаціями, позашкільними та культосвітніми закладами; педагогізацію батьківської громадськості; науково-методичну роботу з удосконалення педагогічної майстерності та професійної компетентності педагогічних працівників; забезпечення умов діяльності органів учнівського самоврядування; результати управлінської діяльності (не більше 10 сторінок друкованого тексту формату А4).

6.6. Інші матеріали, що супроводжують описово-табличний самоаналіз (методичні рекомендації та розробки, моделі, відеоматеріали, сценарії, тощо).

6.7. Річний план роботи очолюваного навчального закладу.

6.8. Друковані роботи претендента, публікації в науковій і педагогічній пресі про його управлінську та педагогічну діяльність (за наявності).

6.9. Фотоматеріали (1 фотокартка зовнішнього вигляду закладу, 2-3 – про творчу діяльність педагогічного колективу).

7. Вимоги до матеріалів, що надсилаються на Конкурс

7.1   Конкурсні матеріали надсилаються до обласного оргкомітету до 20 лютого поточного року у друкованому (формат – А4, інтервал –1,5, кегель 14) та електронному варіантах (у текстовому редакторі Wогd).

7.2. Матеріали, подані після вказаного терміну або які не відповідають вимогам, до участі у Конкурсі не допускаються.

8. Підсумок конкурсу

8.1. Оргкомітет та журі ІІ (обласного) туру Конкурсу визначають одного переможця та чотирьох лауреатів.

8.2.     Переможці, лауреати ІІ (обласного) туру Конкурсу нагороджуються відповідними дипломами переможця та лауреата, цінними подарунками або грошовими преміями, а також можуть бути представлені до державних нагород і відомчих заохочувальних відзнак.

8.3. Переможці ІІ (обласного) туру Конкурсу протягом наступного навчального року презентують свої напрацювання на курсах підвищення кваліфікації, заходах міжкурсового періоду.

8.4. Кращі матеріали учасників ІІ (обласного) туру Конкурсу публікуються на сторінках у педагогічних засобах масової інформації та будуть розміщені на сайті обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

8.5. Досвіди управлінської роботи переможців та лауреатів презентуються на обласній педагогічній виставці "Освіта Київщини" та освітньому порталі Київського обласного  інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.

 Проректор з науково-методичної роботи
Київського обласного інституту післядипломної
освіти педагогічних кадрів      Є.М. Бачинська


Джерело: http://kristti.com.ua