Система Orphus
 
 
 

RSS підписка

Клікніть по іконці, щоб отримувати актуальні новини по RSS каналу

Або введіть email, щоб отримувати посилання на актуальні новини в свій ящик

 
 

Наші кнопки:


Вишгородський РМК

Отримати код кнопки (88x33)


Вишгородський РМК

Отримати код кнопки (160x60)

 
Головна » Професійні конкурси » Всеукраїнські конкурси

Всеукраїнський конкурс обдарованої молоді та її наставників - «ПЕРВОЦВІТ»

ІНІЦІАТОРИ КОНКУРСУ
Конкурс проводиться з ініціативи виставкової фірми „Карше” та за її фінансової підтримки, а також за програмно-організаційного та інформаційного супроводу всеукраїнського науково-практичного журналу «Директор школи, ліцею, гімназії».

ЯК СТАТИ УЧАСНИКОМ КОНКУРСУ
Для участі в конкурсі Школа-учасниця конкурсу „Первоцвіт” – надсилає до січня щороку на адресу Оргкомітету  наступні матеріали:

 • заявка директора школи про участь у конкурсі;
 • анкета учасника; візитка школи-учасниці;
 • лист-представлення районного методичного кабінету;
 • короткий описово-ілюстративний матеріал та текст презентації-захисту інноваційної діяльності директора школи (вимоги до матеріалів – див. додаток 1).

ПОРЯДОК Й ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

 1. Конкурс щорічно триває до січня.
 2. Матеріали збирає Оргкомітет, який після отримання всіх робіт передає їх на розгляд професійному незалежному журі.
 3. Професійне журі розглядає всі надіслані роботи і визначає три кращі сільські школи, які за час своєї роботи найбільшій кількості обдарованих учнів допомогли  розквітнути їх талантам.
 4. Роботи учасників Конкурсу стають підґрунтям для виготовлення спеціалізованого стенду „Первоцвіт”  Ювілейної міжнародної  виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні».
  4.1. Методична частина  надісланих на Конкурс коротких описово-ілюстративних матеріалів шкіл-конкурсантів слугуватиме основою виготовлення виставкового стенду «Модернізація сільської школи: як неможливе зробити можливим!») на площах  всеукраїнського науково-практичного журналу «Директор школи, ліцею, гімназії», який у такий спосіб започаткує новий громадський рух: «Модернізація сільської школи - спасіння села – рятування України».
 5. Учасники Конкурсу, матеріали яких експонуватимуться на спеціалізованому стенді „Первоцвіт”, а також на стенді всеукраїнського науково-практичного журналу «Директор школи, ліцею, гімназії»,  матимуть можливість публічного захисту-презентації свого інноваційного досвіду під час роботи Всеукраїнського проекту „Педагоги-новатори в Україні. Особливо це стосується переможців цього Конкурсу.
  5.1. Публічний захист-презентація стане основою відбору претендентів на героїв наступних сторінок проекту „Педагоги-новатори  в Україні”. Участь у захисті-презентації обдарованих дітей та їх наставників-вчителів є бажаною, тож і  винагороджується додатково.

ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРСНИХ МАТЕРІАЛІВ
Здійснюється журі за визначеними критеріями-показниками (див. додаток 2). Сумарний їх бал і є кількісним показником ефективності роботи школи-конкурсантки.
Оцінка журі носитиме відносний характер: роки роботи школи – кількість дітей, яким школа за цей час допомогла розкритися, відбутися як обдарованими й визнаними талантами в різних сферах людської діяльності.

 НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ

 • Переможцями конкурсу вважаються троє з його учасників, роботи яких обрані журі за відповідними критеріями. Переможці отримують цінні призи від Оргкомітету виставки.
 • Переможці та учасники Конкурсу отримують Дипломи й інші відзнаки від Оргкомітету виставки.
 • Учасники конкурсу „Первоцвіт”, чиї роботи експонуватимуться на стенді міжнародної  виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні», нагороджуються Дипломами виставки.
 • Кращі роботи учасників Конкурсу будуть опубліковані в журналі «Директор школи, ліцею, гімназії» протягом року.
 • Роботи переможців будуть розміщені на офіційному сайті НАПН України та сайті журналу «Директор школи, ліцею, гімназії».

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:
м. Київ, 01601, б-р Л. Українки, 34, 2 під’їзд,  а/с 33, оф. 31
Тел./факс + 380 44 461-96-47, 461-96-51, 461-96-53, 461-91-06
E-mail: exhibitions@carshe.com
http://osvita.carshe.com

ДОДАТОК 1.

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ КОНКУРСАНТІВ

 1. Теми конкурсних робіт як і сам досвід сільських шкіл можуть бути різними, але головне – вони мають мати справді нестандартний (інноваційний) характер.
 2. Різні інтерпретації традиційної організації освіти сільської молоді не є метою виставки „Сучасна освіта в Україні”.
 3. Робота школи має бути представлена успіхами й досягненнями її учнів під час їх навчання в даній школі та у вищих навчальних закладах (протягом 5 років після здобуття загальної середньої освіти), тож надсилати слід усе, що може найповніше й найефектніше представити цю важливу ділянку роботи сучасної школи:

До матеріалів потрібно включити:

 • візитку школи-учасниці;
 • короткий опис системи інноваційної діяльності сільської школи з проблематики обдарованості учнів (загальним об'ємом: від 12 до 25 сторінок з фотоілюстраціями та ін.);
 • фото учнів школи, які є переможцями  або дипломантами різноманітних заходів міжнародного, всеукраїнського, обласного й районного рівнів;
 • їхні дипломи, грамоти, премії, медалі, або їх фотокопії, інші відзнаки;
 • анотації учнівських досягнень: праць, творів, винаходів;
 • інформаційні довідки про вчителів, які виховали цих учнів й підготували їх до перемог (фото, ПІБ, посада, чим нагороджено й відзначено їхню діяльність);
 • короткі інформаційні довідки зазначених заходів (назви, теми, форми й роки та місце проведення), склад учасників, серед яких і учні школи-учасниці конкурсу „Первоцвіт”, додаткові фотоілюстрації, діаграми, ін., що презентують ці заходи, їх виняткові результати для громади, країни, світу;
 • дані лонгітюдних спостережень щодо подальшої долі обдарованих випускників школи.

Для  проведення захисту-презентації інновацій переможців та учасників цього Конкурсу (до 15 хв.), останні надсилають презентацію, яку  виконано у програмі Мicrosoft Power Point. Обсяг презентації до 30 слайдів. Текст презентації - до 5 сторінок. 
 (Результат захисту-презентації: відбір претендентів на героїв наступних сторінок проекту „Педагоги-новатори  в Україні”).

ДОДАТОК 2.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
конкурсної роботи, надісланої на конкурс „ПЕРВОЦВІТ”
з напряму „Обдарована сільська молодь та її наставники”

 1. Загальне оформлення матеріалів (наявність всіх компонентів пакету матеріалів відповідно до вимог щодо конкурсної роботи, естетика оформлення тощо).
 2. Якість та повнота описового матеріалу щодо інноваційної діяльності сільської школи з обдарованими дітьми (обґрунтування актуальності; наявність системи розвитку здібностей, обдарувань; врахування місцевих особливостей, різноспрямованості організації роботи з соціально-, інтелектуально-, спортивно-, художньо-обдарованою молоддю, наявність методів виявлення та залучення обдарованої молоді до цієї роботи та результатів експертної оцінки поведінки, продуктів творчої діяльності дітей тощо).
 3. Наявність умов для реалізації здібностей, обдарувань у навчальному закладі.
 4. Готовність педагогічного колективу до роботи з обдарованими дітьми.
 5. Наявність партнерської взаємодії (учителі – учні – батьки – сільська  громада) у  розвитку обдарованості дітей.
 6. Наявність в навчальному закладі інноваційної системи роботи з пошуку, супроводу та підтримки обдарованих школярів за наступними напрямами: соціальна обдарованість, інтелектуальна обдарованість, спортивна обдарованість, мистецька обдарованість.
 7. Здійснення пошуку шляхом залучення всіх дітей до участі у конкурсних заходах (олімпіадах, науково-практичних конференціях, дистанційних освітянських програмах, шкільних експедиціях).
 8. Реалізація діагностичного підходу до виявлення обдарованості дитини та використання різноманітних методів дослідження.
 9. Підтримка соціальної активності учнів, дитячих громадських організацій, тощо.
 10. Опис способів (механізмів) спонукання діючої системи роботи з обдарованими до постійного самовдосконалення, тощо.
 11. Опис результативності роботи навчального закладу: аналіз участі в предметних олімпіадах ІІ, ІІІ, ІV етапи; аналіз участі в МАН (І, ІІ, ІІІ етапи); аналіз участі в творчих та інших заходах і  конкурсах, інше.
 12. Достовірність висновків, їх підтвердження грамотами, дипломами, сертифікатами дітей та учителів, які їх виховали й навчили.
 13. Наявність матеріалів лонгітюдних спостережень щодо подальшої долі обдарованих випускників школи (під час їх навчання в даній школі та у вищих навчальних закладах на протязі 5 років після здобуття загальної середньої освіти).
 14. Можливість визначити кількість дітей, яким школа допомогла розкритися, відбутися як обдарованими й визнаними талантами в різних сферах людської діяльності за роки її роботи.
 15. Можливість застосування конкурсних матеріалів у сільських школах, суспільному житті.
 16. Оригінальність роботи, наявність «родзинок»,  виняткових результатів для громади, країни, світу.

Джерело: http://kristti.com.ua